Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius” kartu su partneriais prisidės prie VĮ „Oro navigacija“ atliekamo bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo teisės aktų tobulinimo

Džiaugiamės pranešdami, kad profesinė advokatų bendrija „RIDD Vilnius“ galės prisidėti prie VĮ „Oro navigacija“ atliekamo bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo teisės aktų tobulinimo ir įvertins esamo teisinio reguliavimo atitiktį ES teisei. Projektas turi būti baigtas...

„Klaipėdos paketas“ – URA!!! teisėkūros pavyzdys

Antradienį Seime beveik vienbalsiai buvo pritarta, kad geresnio reglamentavimo priemonės ir investavimo gerinimo priemonės yra niekam vertos. Projektų poveikio ir sprendimų alternatyvų vertinti nereikia, kai būtina skubiai keisti įstatymus. Pabrėžiu, įstatymų...

Veiksmai įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – tai pažeidimas, dėl kurio sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga. Duomenų valdytojai, patyrę duomenų saugumo...