Praktikos sritys

 

 • Alternatyvus ginčų sprendimas (arbitražas, mediacija)
 • Administracinė teisė
 • Atliekų tvarkymas
 • Baudžiamoji teisė
 • Bendrovių teisė (įmonių įsigijimai ir susijungimai)
 • Cheminės medžiagos ir farmacija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Europos Sąjungos parama
 • Ginčų sprendimas
 • Intelektinė nuosavybė
 • Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas
 • Nekilnojamas turtas ir statyba
 • Švietimas
 • Sveikatos apsauga ir sveikatos mokslai
 • Transportas
 • Telekomunikacijos ir žiniasklaida
 • Viešojo administravimo teisė
 • Viešieji pirkimai
 • Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė