Žilvinas Klimavičius


Vyresnysis teisininkas

zilvinas.klimavicius@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčų sprendimas / Bendrovių teisė / Viešieji pirkimai / Asmens duomenų apsauga

Biografija

Žilvinas yra patyręs teisininkas, teisinį darbą dirbantis ir teisine praktika užsiimantis nuo 2010 m. Prieš pradedant darbą advokatų profesinėje bendrijoje „RIDD Vilnius“ Žilvinas dirbo Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamente, todėl turi sukaupęs net 7 metų patirtį dirbant norminių teisės aktų projektų rengimo srityje, valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimo bei išvadų rengimo srityje bei viešųjų pirkimų procese.

Svarbiausi projektai

  • Lidl, UAB konsultavimas prekybos tinklo plėtros klausimais, dalyvavimas derybose su verslo partneriais ir potencialiais klientais.
  • Nekilnojamojo turto objektų įsigijimo teisinis vertinimas, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių derinimas.
  • Norminių teisės aktų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas bei išvadų teisės aktų projektams rengimas.
  • Institucijų parengtų teisės aktų projektų vertinimas ir derinimas.
  • Dalyvavimas teisėkūros procese.
  • Viešųjų pirkimų dokumentų vertinimas ir rengimas.
  • Atstovavimas teismuose ir tarpžinybinėse teisės aktų projektų rengimo darbo grupėse.