Irmantas Dobilas


Advokatas / Vadovaujantis partneris

+37065522677
irmantas.dobilas@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčių sprendimas / Bendrovių teisė / Baudžiamoji teisė / Transporto teisė / Administracinė teisė

 

Biografija

Irmantas yra profesinės advokatų bendrijos RIDD Vilnius advokatas, partneris, dirbantis teisinį darbą nuo 1999 m. Jis šešerius metus dirbo Valstybės kontrolėje, vėliau – vienoje iš didžiausių advokatų kontorų Lietuvoje. Be kitų, atliko Policijos departamento valdymo reformos efektyvumo, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos infrastruktūros plėtros ir žmogiškųjų išteklių valdymo pagal Šengeno sutarties reikalavimus vertinimus. Dirbant Valstybės kontrolėje suformuotas sisteminis, analitinis požiūris į kylančias situacijas sukūrė pagrindą efektyviai ir rezultatyviai plėtoti advokatūros praktiką.

Irmanto advokatūros praktikos sritis – atstovavimas teisminiuose ginčuose. Tarp ryškiausių paminėtinas didžiausias Lietuvos Respublikos istorijoje akcininkų teisminis ginčas, kuriame buvo nagrinėjama arti 100 civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų. Jis padėjo spręsti teisminius ginčus dėl nekilnojamojo turto projektų vystymo, detaliojo planavimo procedūrų, statybos leidimų išdavimo. Be to, sukaupė turtingą atstovavimo patirtį ginčuose tarp akcininkų bei derybose dėl taikaus ginčų sprendimo.

Irmantas 9 metus dirbo lektoriumi Mykolo Romerio universitete, kuriame dėstė bendrąją ir specialiąją civilinės teisės dalis, viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimą, transporto teisę.

Svarbiausi projektai

  • Teiktos teisinės paslaugos dėl įsisteigimo Lietuvos Respublikoje. Įsteigtas juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai – investuojant į aukštąsias technologijas sukurti automodelių 1:20 prototipus, organizuoti jų gamybą ir tarptautinę prekybą.
  • Teikiamos teisinės paslaugos dėl trečiųjų šalių asmenų įdarbinimo Lietuvos Respublikoje (įskaitant atvykimo, buvimo ir gyvenimo klausimus). Teiktos teisinės paslaugos dėl leidimo gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje bei Migracijos departamento prie LR VRM sprendimo panaikinimo, atstovaujant Vilniaus apygardos administraciniame teisme.
  • Vadovavo projektui, kuriame rengta išvada dėl užsieniečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje sąlygų bei vertinta galimybė užsiimti darbuotojų nuomos veikla.
  • Teikiamos teisinės paslaugos dėl bendrovės darbuotojo, esančio nemokamose atostogose, galimų atleidimo pagrindų.
  • Teikiamos teisinės paslaugos dėl bendrovės vienasmenio valdymo organo pakeitimo / pavadavimo formų, kai direktorė yra motinystės atostogose.
  • Vadovavo projektui, kuriame spręstas akcininkų ginčas. Vienas iš jo aspektų – tinkamas akcininko, tuo pačiu metu ir vienasmenio valdymo organo pareigų vykdymas darbo teisės požiūriu.
  • Vadovavo projektui, kuriame spręstas akcininkų ginčas. Vienas iš aspektų – akcininko pareigų pažeidimai, kai darbo teisiniais santykiais susijęs akcininkas su pagrindine bendrove pradėjo vystyti analogišką veiklą užsienio šalyje, ėmėsi darbuotojų viliojimo veiksmų, siekė gauti konfidencialios bendrovės informacijos.