Egidijus Laužikas


Patarėjas

egidijus.lauzikas@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčių sprendimas / Civilinė atsakomybė / Prievolių teisė / Sandorių teisė / Vykdymas / Šeimos teisė / Nemokumo teisė / Civilinio proceso teisė

 

Biografija

Egidijus – daugiau kaip 35 metų patirtį sukaupęs teisininkas. Savo patirtį įgijo Lietuvos Respublikos teismuose. Egidijus ilgus metus dėstė civilinio proceso teisę Vilniaus universiteto Privatinės teisės katedroje, vedė seminarus teisėjams, advokatams, antstoliams, bankroto administratoriams. Buvo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) projekto rengimo darbo grupės narys. Antstolių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Teismo sprendimų vykdymo instrukcijos projektų rengimo darbo grupių narys, CPK tobulinimo darbo grupės narys, CPK Priežiūros komiteto narys.

Egidijus stažavosi Liono universitete (Prancūzija, Prancūzijos teisėjų nacionalinėje mokykloje Paryžiuje, Tarptautiniame teisinio bendradarbiavimo centre Leidene, Prancūzijos antstolių rūmuose).

Kartu su kitais teisininkais kaip bendraautorius parengė ir išleido dviejų tomų vadovėlį „Civilinio proceso teisė“ (2003–2005 m.), trijų tomų Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentarą (2004–2005 m.) Taip pat paskelbė mokslinių ir teisinės praktikos straipsnių specializuotoje periodikoje, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose civilinio proceso teisės bei teismų veiklos klausimais Vilniuje (2002 , 2004, 2010, 2014 m.), Sočyje (Rusija, 2004 m.), Jekaterinburge (Rusija, 2005 ir 2006 m.), Kijeve (Ukraina, 2012, 2015), Lvove (Ukraina, 2012 m).