Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigalioja vienas ryškesnių praeitų metų bendrovių teisės reglamentavimo pakeitimų – galimybė bendrovei nemokamai savo darbuotojams ir valdymo organų nariams suteikti akcijų. Anksčiau tokia galimybė įstatymu nebuvo įtvirtinta. Įstatymas numato, jog akcijos suteikiamos bendrovėse vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, kurių rengimo iniciatyvos teisę turi bendrovės akcininkai, bendrovės darbuotojų grupė, bendrovės vadovas, valdyba, stebėtojų taryba. Akcijų suteikimo taisyklės gali būti nuolatinio pobūdžio arba jų taikymas gali būti apibrėžtas konkrečiu laikotarpiu ar įvykiu, kuris nurodomas Akcijų suteikimo taisyklėse.

Atsižvelgiant į minėtus pasikeitimus, bendroves, neatmetančias galimybės savo darbuotojams ar vadovams suteikti akcijų, taisykles šiai procedūrai rengti iš anksto, kad būtų galima ne paskubomis ir apsvarstant visų interesų grupių interesus įtvirtinti įmonėje atitinkamą procedūrą.