PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“, suvokdama asmens duomenų apsaugos svarbą, saugo bei vertina Jūsų privatumą, todėl yra įsipareigojusi sąžiningai, skaidriai bei teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Užtikriname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis tinkamų duomenų apsaugos reikalavimų.

Ši privatumo politika paaiškina, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ renka šioje interneto svetainėje (www.riddvilnius.lt). Taip pat, kokiais tikslais tai daroma ir kaip šie duomenys yra renkami bei tvarkomi, įskaitant, kiek laiko jie yra saugomi, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis, advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų, įskaitant 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės nuomonę 16/2011 dėl EASA/IAB gerosios praktikos rekomendacijų elgesio reklamai internete.

Naršydami mūsų internetinėje svetainėje, Jūs, kaip mūsų svetainės lankytojas sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad susipažinote ir supratote visas pateiktas sąlygas. Jei naudodamiesi mūsų interneto svetaine pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate. 

2. DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ (juridinio asmens kodas 304632872), adresas: Odminių g. 8, 01122 Vilnius, tel.: +37061090920, el. p.: privacy@riddvilnius.lt, darbo laikas 8.00-17.00.

Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ Jūsų duomenis naudoja tik nurodytais tikslais. Taip pat įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie šių duomenų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME

Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ renka duomenis apie interneto svetainės lankytojų atliekamus veiksmus. Renkama anoniminė ir apibendrinta informacija apie svetainės lankomumą, kuomet yra identifikuojamas įrenginys. Renkami tokie duomenys: kalba, lankytojo atliktos paieškos, lankytojo peržiūros, data, laikas, paspaudimų skaičius, pelės judėjimas, raktiniai žodžiai, IP adresas.

4. KAIP RENKAME JŪSŲ DUOMENIS

Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ renka Jūsų duomenis generuodama juos, kuomet Jūs naudojatės mūsų internetinių tinklapiu (pvz., apsilankote mūsų interneto svetainėje ir ieškote tam tikros informacijos). Asmens duomenys renkami tik po to, kai Jūs sutikote su slapukų naudojimu.

Slapukai (angl. cookies) – slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų kompiuterio ar kito galinio įrenginio (pvz., telefono) naršyklę, kuomet Jūs naršote interneto svetainėje.

Mes naudojame slapukus, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų internetine svetaine. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, lankomiausias sritis, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Slapukų pagalba surinkta informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų individualiai identifikuoti Jus, kaip fizinį asmenį (identifikuojamas tik įrenginys).

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. Perspėjame, kad atsisakius slapukų kai kurios funkcijos gali neveikti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Priklausomai nuo naršyklės kurią naudojate, nuorodose rasite instrukcijas kaip nutraukti slapukų naudojimą.

Naršyklė Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7)

Naršyklė Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=lt)

Naršyklė Firefox (https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas)

Naršyklė Safari (https://www.apple.com/legal/privacy/lt/cookies/)

Naršyklė Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Naudojame tokius slapukus:

 • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai (Techniniai slapukai). Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Šie slapukai skirti, kad būtų užtikrintas tinkamas interneto svetainės veikimas. Šie slapukai yra sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Šis slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.
 • Analitiniai (nuolatiniai) (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai padeda atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Šis slapukas skirtas suprasti kaip lankytojai naudoja internetinį puslapį, atrasti stipriąsias ir silpnąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa surinkta informacija yra anonimiška.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Taip pat jie yra naudojami siekiant suteikti daugiau galimybių ir duomenų subjekto naršymą daryti malonesnį. Jie padeda įsiminti lankytojams aktualią informaciją.

5. KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS (DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS):

1. Siekiant pagerinti svetainės veikimą, kad lankytojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško;

2. Siekiant sužinoti ar interneto svetainė yra naudinga;

3. Siekiant sužinoti, tiek pačios svetainės, tiek atskirų jos skilčių lankomumą;

4. Siekiant pastebėti svetainės spragas, kad galėtumėme svetainę tobulinti ateityje;

 1. Siekiant užtikrinti tinklalapio naršymo kokybę;
 2. Siekiant tobulinti internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
 3. Siekiant užtikrinti, kad svetainė atitiktų lankytojų poreikius.

6. KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Advokatų profesinė bendrija „RIDD Vilnius“ užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija. Pasibaigus duomenų tvarkymo tikslams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų bus nebegalima atgaminti.

7. AR PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS KITOMS SVETAINĖMS AR ASMENIMS?

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • RIDD Vilnius IT sistemų priežiūros bendrovėms.

8. KOKS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MŪSŲ SVETAINĖJE TEISINIS PAGRINDAS?

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį Jūs išreiškiate sutikdami su slapukų politika. Taip pat turime teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) stebėti svetainės lankomumą ir užtikrinti jos veikimą, nes be vartotojų elgsenos stebėsenos negalėtume užtikrinti lengvesnio informacijos suradimo.  Užtikriname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

9. JŪSŲ TEISĖS

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis. Galite kreiptis į „RIDD Vilnius“ su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
 2. Prašyti ištaisyti savo asmens duomenis, juos ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą. Galite kreiptis į „RIDD Vilnius“ su prašymu ištaisyti bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs. Galite kreiptis į „RIDD Vilnius“ su prašymu kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei susipažinus su savo asmens duomenimis manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas ar nesąžiningas.
 3. Nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Turite teisę nesutikti su atitinkamu savo asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas teisėto intereso pagrindu.
 4. Atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jeigu duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
 5. Prašyti perkelti duomenis.
 6. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.