Laimė Baltrūnaitė


Patarėja

laime.baltrunaite@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčų sprendimas / Administracinė teisė / Baudžiamoji teisė / Viešieji pirkimai / Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

 

Biografija

Laimė yra sukaupusi didelę patirtį ginčų sprendimo srityje, kurią įgijo 18 metų dirbdama teisėja administraciniuose teismuose (iš jų 10 metų Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme) ir daugiau nei 20 metų dirbusi Lietuvos Respublikos tardymo institucijose.

Laimė konsultuoja klientus ginčų sprendimo klausimais ypač administracinėse bei baudžiamosiose bylose, o taip pat įvairiais Europos Sąjungos teisės taikymo klausimais. Ji yra dalyvavusi ne vienuose tarptautinio pobūdžio mokymuose dėl Europos Sąjungos teisės taikymo.