Birželio 2–4 d. Giedrius Ožiūnas dalyvavo konferencijoje Orhuso universitete Danijoje. Konferencijoje pranešimus skaitė žymiausi tarptautinės privatinės teisės mokslininkai, tokie kaip Matthias Lehmann, Marie-Élodie Ancel, Peter Arnt Nielsen, taip pat praktikai – Europos Komisijos tarptautinės privatinės teisės grupės vadovas Andreas Stein, Generalinis advokatas Maciej Szpunar. Visi konferencijai užsibrėžti tikslai buvo pasiekti – sukurta daug ryšių su akademikais ir praktikais iš visų Europos šalių, taip pat išklausytos įvairios mokslininkų ir praktikų nuomonės apie šiuo metu vyraujančius iššūkius tarptautinės privatinės teisės reguliavime, dalyvauta ir intensyviose diskusijose šiais klausimais, iškeliant rengiamai disertacijai aktualius klausimus.

Plačiau konferencijos aprašymą ir rezultatus galima rasti: https://law.au.dk/forskning/konferencer/eapil2022-1