Šių metų gegužės 13–15 d. Giedrius Ožiūnas dalyvavo konferencijoje Inter-University Centre Dubrovnike. Konferencijoje buvo pristatyta Giedriaus kartu su moksline vadove atlikto tyrimo dalis dėl Briuselio I bis reglamento nuostatų ir Lietuvos nacionalinių jurisdikcijos taisyklių sąveikos bei perspektyvų Briuselio I bis reglamento taikymą išplėsti trečiųjų šalių piliečiams. Atliktas mokslinis tyrimas yra platesnio tyrimo visos Europos Sąjungos mastu dalis, kuris Hart Publishing dar nepublikuotas, bet projekto vadovams pateiktas ir priimtas.
Plačiau apie tai skaitykite: Conference Report: EAPIL YRN Conference on National Rules on Jurisdiction and the Possible Extension of the Brussels Ia Regulation – Conflict of Laws