Džiaugiamės pranešdami, kad profesinė advokatų bendrija „RIDD Vilnius“ galės prisidėti prie VĮ „Oro navigacija“ atliekamo bepiločių orlaivių (dronų) naudojimo teisės aktų tobulinimo ir įvertins esamo teisinio reguliavimo atitiktį ES teisei. Projektas turi būti baigtas 2021 m. kovo mėn.