Advokatų profesinė bendrija “RIDD Vilnius” kartu su UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” atliko “Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros gamybinių projektų vystymo srityje ir reguliavimo naštos ūkio subjektams” vertinimą. Patikra Gamybinių projektų vystymo srityje buvo vykdoma pirmą kartą Lietuvoje. Iki šiol Lietuvoje yra analizuotos atskiros Gamybinių projektų vystymo srities dalys (etapai), tačiau bendra visų procesų analizė neatlikta. Ataskaitoje nagrinėjama gamybinės įmonės planuojamo vystyti projekto atvejo analizė, kurioje detalizuojami visi projekto įgyvendinimo etapai nuo žemės sklypo įsigijimo/nuomos bei gamyklos planavimo ir statybos iki veiklos vykdymo pradžios. Minėta atvejo analizė, verslo subjektų konsultacijos ir valstybės institucijų interviu duomenys yra panaudoti Ataskaitoje analizuojant Gamybinių projektų srities problemas, teikiant pasiūlymus ir priemones dėl galimų problemų sprendimo būdų. Ataskaitoje pateikiamas siūlymas Lietuvoje įdiegti „vieno langelio“ principą žemės pertvarkymo, teritorijų planavimo, statybos ir aplinkosaugos leidimų srityse, taip pat kitos galimos proceso tobulinimo kryptys, aktualios Gamybinėms įmonėms planuojant vystyti projektus Lietuvoje.
“Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros gamybinių projektų vystymo srityje ir reguliavimo naštos ūkio subjektams” vertinimo ataskaita yra skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos internetiniame puslapyje: https://lnkd.in/gCgG4Pe.

2019 m. liepos 2 d. planuojamas ataskaitos pristatymas verslo asociacijoms.