Šių metų sausio 16 dieną Europos Komisija priėmė vieną iš žiedinės ekonomikos dokumentų – strategiją dėl plastiko, kurioje Europos Komisija pateikia pasiūlymus, kaip didžiuosius aplinkos užterštumo iššūkius paversti galimybėmis.

„Jei nepakeisime plastikų gamybos ir naudojimo būdų, 2050 m. vandenynuose bus daugiau plastikų nei žuvų, – komentavo už darnų vystymąsi atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas (minima Europos Komisijos pranešime spaudai http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_lt.htm).

Pagrindiniai strategijoje numatyti tikslai:

  • iki 2030 metų visos plastikinės pakuotės naudojamos ES rinkoje bus arba tinkamos perdirbti arba naudoti pakartotinai;
  • iki 2030 daugiau nei pusė plastikinių atliekų bus perdirbamos;
  • iki 2030 metų rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumai padidėja 4 kartus, skaičiuojant nuo 2015 m., sukuriant 200 000 naujų darbo vietų. Planuojama pastatyti apie 500 naujų rūšiavimo ir perdirbimo gamyklų;
  • chemijos pramonė ir atliekų perdirbimo sektorius dirbs glaudžiai ir medžiagos, trukdančios perdirbimą bus pakeisti arba palaipsniui pašalintos;
  • vartotojai yra supažindinti su pagrindiniais rūšiavimo privalumais ir dėl to aktyviai įsitraukiantys į bendrą rūšiavimo politiką;
  • verslo subjektai perdirbamų pakuočių gamybą mato kaip verslo galimybę.

Su Europos Komisijos strategija galima susipažinti: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf