Daiva Gadliauskienė


Advokatė

+370686843255
daiva.gadliauskiene@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčų sprendimas / Administracinė teisė / Baudžiamoji teisė

 

Biografija

Daiva advokatė turinti 27 metų teisinį darbo stažą, sukaupusi didelę patirtį baudžiamosios ir administracinės teisės srityse, ginčų sprendimo srityje. Savo patirtį įgijo eidama  juristės pareigas, dirbdama tardytoja tardymo institucijoje,  Mokesčių išieškojimo ir prevencijos skyriaus vadove Anykščių rajono Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, teisėja Panevėžio miesto apylinkės teisme, kur kasmetinis priimtų procesinių sprendimų stabilumas viršijo Lietuvos Respublikos teisėjų priimtų procesinių sprendimų stabilumo vidurkį. Pastaruosius septynerius metus dirba advokate. Daiva savo kvalifikaciją kelia asmeniškai bei dalyvaudama Teisingumo ministerijos Mokymo centro, Lietuvos advokatūros organizuojamuose seminaruose.

Įvairiapusė patirtis leidžia sėkmingai ginti ir atstovauti klientus ikiteisminiame tyrime ir teisminiuose procesuose, bylose dėl inkriminuojamų nusikalstamų veikų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, asmens socialinėms teisėms, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams ir kt., atstovauti fizinius ir juridinius asmenis administracinių nusižengimų ir administracinėse bylose. Taip pat konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis civilinių ginčų srityje ir juos atstovauti teismininiame procese. Daiva yra sukaupusi didelę patirtį šeimos santykių ir paveldėjimo teisės srityse, šiose srityse nuolat kelia kvalifikaciją. Konsultuodama ir atstovaudama klientus visada siekia rasti kompromisų, lanksčių ir taikių ginčo sprendimo variantų, atsižvelgdama į konkrečios situacijos ypatumus bei kliento poreikius.