Agnė Kraujalytė


Vyresnioji teisininkė

    agne.kraujalyte@riddvilnius.lt

 

Susijusios praktikos sritys

Ginčų sprendimas, administracinė teisė, viešojo administravimo teisė

 

Biografija

Agnė yra teisininkė, teisinį darbą dirbanti nuo 2005 metų. Dirbdama Muitinės kriminalinėje tarnyboje susipažino su ikiteisminio tyrimo atlikimo pagrindais, dirbdama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, įgijo patirties norminių teisės aktų rengimo, jų vertinimo bei išvadų teikimo srityje, taip pat atstovavimo teismuose srityje. Dirbdama Vilniaus apygardos administraciniame teisme teisėjo padėjėja susipažino su administracinių bylų nagrinėjimo eiga, teismo vidine struktūra, teisminių ginčų nagrinėjimo taisyklėmis.

 

Svarbiausi projektai

  • Dalyvavimas darbo grupėje atkuriant savanorių ugniagesių veiklą Lietuvoje.
  • Norminių teisės aktų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų rengimas bei išvadų teisės aktų projektams rengimas.
  • Atstovavimas teismuose.